Bitkilərdə göbələk xəstəliyi

Göbələk xəstəliyi geniş yayılmış xəstəliklərdən biridir. Demək olar ki, hər əkin sahəsində, çiçəklərdə, ağacların yarpaqlarında tez-tez rastlaşırıq. Göbələklər (Fungi) aləmi … Continue reading Bitkilərdə göbələk xəstəliyi