Bitkilərdə tozlanma prosesi

Meyvənin əmələ gəlməsi üçün ən vacib olan proses tozlanmadır. Tozlanmanın isə necə baş verdiyini bilmək hər bir əkinçi, bağban üçün … Continue reading Bitkilərdə tozlanma prosesi