Tingçilik

Gəlirli və problemli ting

Gəlirli ting… Kənd təsərrüfatında gəlirli sahələrdən və qeyri-neft sektorunun inkişafına dəstək ola biləcək sahələrdən biri də tingçilikdir. Problemli ting… Hazırda ölkədə tingçilik təsərrüfatı çox zəifdir və idxal olunan ting sayı üstündür. Ölkədə qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi ilə bağlı olaraq bir…

Ting hansı fəsildə əkilməli?!

Fəsillər təbiətin görünüşünə, insanların həyatına, yaşayış şəraitinə təsir etdiyi kimi bitkilərdən, ağaclardan, qida məhsullarından da təsirsiz yan ötmür. Tərəvəzlər,  meyvələr və bütün qida məhsulları payız fəsilində bol olur. Cücəni də payızda sayırlar. Bəs ting əkinlərinin mövsümü nə zamandır? Bildiyimiz kimi…

error: Content is protected !!