İribuynuzlu heyvanlar

Buğaların saxlanması və yemləndirilməsi

Hollavey cinsli törədici buğalar təsərüfatlardakı digər buğalardan bioloji və yaşamaq xassələrinə görə fərqlənirlər. Ona görə bu buğalar infeksiyon xəstəliklərə qarşı tam sağlam olan təsərrüfatlarda inək və düyələrlə bir tövlədə saxlanılmalıdır. Hər ehtimala qarşı buğaların burunlarına dəmir həlqələr taxılmalı, saxlanılan yer…

Heyvandarlığın qlobal perspektivləri

Bəlkə biraz elmi yazı olacaq, amma çox maraqlı informasiya və proqnozlardan bəhs edəcəyik. Məqalə elmi araşdırmalara əsaslanır. Məqsədimiz iş adamlarımıza heyvandarlıq sahəsində dünyada gedən tendensiya, imkan və perspektivlərdən bəhs etməkdir. Dünya əhalisini qida məhsulları ilə təmin etmək-müasir cəmiyyətlərin ən böyük…

İribuynuzlu heyvanlar Məqalələr

“Camışa qamış ver, ət və süd al”

Məhyəddin həkim deyir ki, camış südlük və ətlik istiqamətli olur. İnəyə nisbətən camış az süd verir. Lakin digərləri ilə müqayisədə camışın üstün keyfiyyətləri kifayət qədərdir. Bu heyvanlar yemə az tələbkardır. Camış həm də qaba yemləri yaxşı həzm edir. “Camışa qamış…

Qoyunçuluq yoxsa maldarlıq-hansı daha yaxşıdır?!

Söhbət kənd yerlərindəki insanımızdan gedirsə, şahid olduğum qədər, kəndlərdə heyvandarlığa müsaid yerlərdə həm iribuynuzlu, həm qoyun saxlayanlar çoxdur. Yəni ikisini bir yerdə saxlayan daha çox görmüşəm. Bizim kənddə hər qapıda 5-10 davar, 30-50 qoyun olardı. Belə olma səbəbini sosioloqlar araşdırsın….

İnəklər nə qədər yaşayır?

İnəklərin nə qədər ömrü var və buna təsir edən amillər nələrdir?! Qədim zamanlardan inəklər insanların əsas dolanışıq qaynağı olub. İnək həm ailə büdcəsinin dayağı, həm də müasir dövrdə biznes sektorun əsas mövzularından biri olduğu üçün inəyin nə qədər yaşaması maraq…

Gözdən düşmüş camışçılıq

Son onillikərədək kənd təsərrüfatımızda əhəmiyyətli yer tutan camışçılıq niyə tənəzzülə uğrayıb?   Zaqafqaziya ölkələri arasında daha çox Azərbaycanın təbii şəraitinə uyğunlaşmış bu heyvanların sayının azalmasını ekspertlər də təsdiqləyir, elə cəmi ikicə il bundan qabaqkı statistika ilə indikinin müqayisəsi də. Belə…

error: Content is protected !!