Balıq xəstəlikləri

Balıq xəstəlikləri

Balıqların saproleqnioz xəstəliyi

Saproleqnioz balığın və kürünün infeksion xəstəliyi olmaqla, kif göbələkləri tərəfindən törədilir. bütün yaş qrupundan, əsasən də bir yaşa qədər olan karp balıqları xəstələnir. Xəstəlik ilin bütün fəsillərində qeyd olunur. Saproleqniozla adətən zədələnmiş və ya zəifləmiş balıq və inqubasiya zamanı kürü…

Balıq xəstəlikləri

Qızılbalıqların gicəllənməsi-Miksozomoz

Törədicisi: Xəstəliyin törədicisi miksosporida dəstəsinə mənsub olan Myxosoma serebralis parazitidir. Parazitin şarvari sporlarının diametri 6, 5-8, qütb kapsullarının uzunluğu 3,9-4,2 mikrondur. Hər sporda bir cüt qütb kapsulu vardır. Miksozomalar balıqların qığırdaq toxumalarında parazitlik edirlər. Epizootologiyası: Azərbaycanda xəstəliyə şirin suda yaşayan və forel…

Balıq xəstəlikləri

Balıqların trixodinoz xəstəliyi

Törədicisi: Xəstəliyi dəyirmikirpikli infuzorlar dəstəsinə mənsub olan trichodina acuta tr. nigra adlı parazitlər törədirlər. Balıqçılıq su hövzələrində trixodinlərin müxtəlif növləri yayılmışdır. Qəlsəmələrdə yaşayan canlı trixodinlərin diametri 30-40 mikron, dəridə yaşayanların ölçüləri isə 57-117 mikron arasında dəyişir. Xəstəliyin törədicisi hərəkətsiz halda papağa,…

Balıq xəstəlikləri

Balıqların ixtioftriozu

Etiologiyası. Uzunluğu 0,5-1 mm olan İchthyophtirius multifiliis bərabər kirpikli infuzordur. Parazitin bədəni dairəvi və ya yumurtavaridir. Epizootologiyası. Xəstəlik qızılbalıq yetişdirmə zavodlarında və çəki balığın yetişdirildiyi təsərrüfatlarda qeyd olunur. İnvaziyaya bütün yaş qruplarından olan balıqlar həssas olmaqla, xəstəlik cavan və törədici…

error: Content is protected !!