Bitki xəstəlikləri

Badımcan bitkisinin xəstəlikləri

Tərəvəzlər arasında ən çox istifadə olunanlardan biri də badımcandır. Müxtəlif cür yeməklər, turşular hazırlanır. Həm də olduqca faydalı bir qida növüdür. İstifadə olunduğu qədər də çox əkilən bir bitkidir. Lakin onu yetişdirmək elə də asan deyil. Çox günəş enerjisi, çox…

Sitrus bitki zərərvericiləri və xəstəliklərinə qarşı mübarizə tədbirləri

 AMEA-nin Genetik Ehtiyatlar Institutunun Qarabağ Elmi Tədqiqat Bazasının baş aqronomu alim Şirinov Məhəmmədin qeydləri əsasında… Sitrus bitkilərinin növündən, hansı qayda ilə bəcərilməsindən aslı olmayaraq xəstəliklərə və zərərvericilərə qarşı mübarizə qaydaları hamısı üçün eynidir. Sitrus bitkilərinə qalxanlı böcəklər, gümüşü və qırmızı sitrus gənəcikləri,…

Fındıq ağacının yetişdirilməsi və xəstəliklərə qarşı mübarizə yolları

Fındıq meyvələrinin tərkibində 60-75% yağ, 10-12% zülal maddələri var. 2-5% saxaroza var. Respublikamızda fındıq bağları əsasən dağətəyi rayonlarda yayılmışdır. Xüsusilə Zaqatala, Qax, Balakən, Oğuz, Qəbələ rayonlarında. Fındıq cinsi üsküklülər fəsiləsinə mənsub olub, 12 növü əhatə edir. Mədəni halda fındığın 5…

Ağacların çiçəkləri niyə tökülür? Səbəblər və həll yolları…

Son illərdə iqlimdə baş verən dəyişikliklər meyveçilikdən də yan keçməyib. Temperaturun qışda iqlim normasından yüksək olması meyvə ağaclarının vaxtından əvvəl çiçəkləməsinə səbəb olur. Çiçəklər müxtəlif səbəblərdən tökülməyə başlayır. Meyvəçilik sahəsində kifayət qədər təcrübəsi olmayan fermerlər bunun səbəblərini bilmədiyi üçün qabaqlayıcı…

Buğdanın unlu şeh xəstəliyi

Təsnifata görə xəstəliyin törədicisi Erysiphe graminis DC kisəli göbələklərin Ascomycota şöbəsinin, Erysiphe cinsinin nümayindəsidir. Erysiphales sırasına aiddir. Dənli taxıl və yabanı ot bitkilərinin əksəriyyəti unlu şeh xəstəliyinə tutulur. Xəstəliy ən çox bitkilərin: aşağı yarus yarpaqları, kütləvi yayılma zamanı gövdə, yuxarı…

Yarpaq bitiylə mübarizə üsulları

Bağlarda, ofisdə, evlərdə, yaxud eyvanlarda dibçəklərdə çiçək yetişdirərək onlara çox diqqətli və lazımi qayğı göstərərək bitki yetişdirməyə çalışırıq. Böyüyüb gözəl çiçəklər açmalarını və ya meyvə vermələri üçün hər cür qayğı göstəririk. Bunlar üçün lazımi şəraiti, uyğun işığı, hava və uyğun…

Sarı pas xəstəliyi və ona qarşı mübarizə tədbirləri

Taxıl bitkilərinə zərər vuran önəmli xəstəliklərdən biri də sarı pas xəstəliyidir. Bu il respublikada bir çox rayonlarda bu xəstəlik geniş yayılmışdır. Bildirildi ki, buğda sahələrində sarı pas xəstəliyinin inkişaf etməsinə əsas səbəb: Aprel ayının ikinci ongünlüyündə havanın temperaturunun orta aylıq…

Şıqqıldaq böcəyi və sovka ilə mübarizə

Şıqqıldaq böcəklər (Elateridae) Kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün şıqqıldaq böcəklərin yetkin fərdləri qorxulu deyil. Ancaq onların torpaqda yaşayan məftilqurdu adlanan sürfələri müxtəlif bitkilərin toxum və cücərtilərinə, kök sisteminə böyük zərər vurur. Böcəklərin bədəni uzunsov olmaqla, bir qədər yastıdır. Ayaqları qısa, pəncələri 5…

Danadişi ilə mübarizə

Adi danadişi (Gryllotalpa gryllotalpa L.) – yaxşı inkişaf etmiş qazıcı ayaqlara malik, qonur rəngli, iri həşəratdır. Bədəninin uzunluğu 60 mm-ə çatır. Adi danadişi Azərbaycanın bütün rayonlarında yayılmaqla tərəvəz, bostan, bağ, çay, sitrus, texniki bitkilər (günəbaxan, pambıq və s.) və taxıl bitkilərinə…

Xurma ağacına qulluq

Xurma (şişburun) gözəl biznes ideyadır. Rusiya bazarlarında bu meyvəyə tələb çoxdur. Xurma ağacına qulluq da əhəmiyyətlidir. Xurma subtropik iqlimin bitkisi olmasına baxmayaraq isti iqlim şəraitinə də adaptasiya olan bir bitkidir. Elə buna görə də ölkəmizin bir çox bölgələrində bu bitkiyə…

Xiyar xəstəlikləri və ziyanvericiləri

Platformamızda müxtəlif bitki xəstəlikləri barəsində məqalələr yerləşdiririk. Bugün sizə xiyar xəstəlikləri və əlamətləri, həmçinin profilaktik tədbirlər haqqında bəhs edəcəyik. Xiyar xəstəlikləri Bakterioz. Ləkə xəstəliyi də adlanır. Törədicisi bakteriyadır. Böyümənin bütün mərhələlərində bitkiyə ziyan vurur. Bakteriyalar cücərtilərin ləpə yarpaqlarında tünd rəngli sulu…

Qarğıdalı xəstəlik və zərərvericiləri

Qarğıdalının zərərvericiləri bunlardır:  Şıqqıldaq böcək, yalançı məftil qurdları, gövdə kəpənəyi, çəmən kəpənəyi, danadişi, payızlıq sovka, mənənə. Qarğıdalının xəstəlikləri isə bunlardır: Qovluqlu sürmə, tozlu sürmə, qonur ləkə, gövdə və kök çürümələri, fuzarioz, ağ çürümə və digərləri. Qarğıdalı bitkisinin zərərverici və xəstəliklərinə…

Kənd təsərrüfatı zərərvericiləri

Kənd təsərrüfatı zərərvericiləri, meyvəçilikdə və tərəvəzçilikdə məhsuldarlığı azaldır. Nəticədə onların keyfiyyətini aşağı salaraq fermerlərə böyük zərər vurur. Bunlara kələm sovkası, kələm kəpəyi, spiralvari qurd, yerkökü milçəyi, soğan gənəsi, taxıl bitləri (kazarka, bukarka, alma çiçəkyeyəni), çanaqlı yastıca, armud qurdu və s….

error: Content is protected !!