Quş xəstəlikləri

Cücələrdə qanlı ishal

Toyuq biznesi sərfəli sahə hesab edilir. Ən azından toyuq əti və yumurtasına tələbat daimidir və artan tendensiyadadır. Lakin toyuqları saxlamaq çətindir, xəstəliklərə qarşı həssas heyvanlardır. Xüsusən cücələri böyütmək daha müşküldür. Quş xəstəlikləri haqqında saytımızın xəstəliklər bölümündə çoxlu məqalələr yerləşdirmişik, tanış…

Toyuqlara təbii antibiotik

Bu məqalədə sizə sağlam cücə və toyuq bəsləmək üçün çox super təbii antibiotik hazırlanma resepti paylaşacayıq. Hazırlanması və istifadəsi çox asan olan bu şurub ilə quşlarınızın xəstəlik və ölüm hallarını minimuma salıb hətta tamamilə aradan qaldıra bilərsiniz. Toyuq biznesi yaxşı…

Mulardlarda hannibalizm: onların səbəbləri və mübarizə yolları

Mulardlarda hannibalizm Son illərdə (Rusiyada), yaz mövsümündə fermerlər daha çox mulard quşu artırmağa başlayıblar. Mulard bir hibrid quşudur, pekin və ya yerli ördəklərin digər cinsləri ilə müşk ördəklərinin keçidi nəticəsində yaranıblar. Bizim ölkədə mularda lal ördək və ya dovşan ördəyi deyirlər. Mulardların yetişdirilməsi Məhsuldarlıq baxımından onların yetişdirilməsi daha faydalıdır. Amma mulardların təbii yolla artması mümkün deyil….

Quş xəstəlikləri

Quşların xlamidiyoz xəstəliyi

Xlamidiyoz zooantroponoz – yəni infeksiya mənbəyi heyvanlar olub, insanlara da keçən xəstəlikdir. Xəstəliyin dünyada öyrənilmə səviyyəsi tərəfimizdən təhlil edilmiş və məlum olmuşdur ki, Xlamidioz ilk dəfə 1876 – cı ildə alman tədqiqatçısı Yurqenson tərəfindən papuqaylarda müşahidə edilmişdir. O xəstəliyi papuqaylarda…

Quş xəstəlikləri

Quşların pasterellyoz xəstəliyi

Pasterellyoz (vəba) bütün növ quşların iti, yarımiti və xroniki formada gedən yoluxucu kontagioz xəstəliyi olmaqla septisemiya formasında baş verərək ağır keçməsi və yüksək tələfat verməsi ilə səciyyələnir. Tarixi məlumat: Onun verdiyi iqtisadi zərər çoxlu miqdarda quşun xəstələnərək ölməsindən, 50-80%-ə qədər…

Toyuqların infeksion bronxiti

İnfeksion bronxit – İnfectious bronchitis – toyuqların çox iti kontagioz xəstəliyi olmaqla yaşlı quşlarda yumurta məhsulunun uzun müddətə kəskin azalması, cücələrdə isə tənəffüs orqanlarının xəstələnməsi əlamətləri ilə səciyyələnir.Törədicisi virusdur. O, Coronavirus ailəsinə aid olmaqla 30 serotipi məlumdur. İnfeksion bronxit virusu…

Quş xəstəlikləri Quşlar Ümumi xəstəliklər

Quş qripi zamanı nəyi bilməlisiniz?

Özünüzü və ailənizi necə qorumalısınız? Canlı və ölmüş quşlarla (ördək, toyuq, göyərçin, bildirçin, qaz və ya vəhşi quşlarla) təmasda olmayın. Ev quşları saxlanan həyətyanı sahələr və diri quş bazarı yüksək risk əraziləridir. Ailənizi və heyvanlarınızı qorumağın ən yaxşı yolu indidən…

Quş xəstəlikləri

Quşların taunu

Quşların taunu: toyuq, hindtoyuğu və firəng toyuqlarının kəskin yoluxucu kontagioz xəstəliyidir. MDB-də atipik taun qeyd edilir (Asiya taunu, yalançı taun, quşların Nyukasl xəstələyi, Pestis avium). Törədicisi: Xəstəliyin törədicisi süzgəcdən keçən virusdur. Virusu xəstə quşların qanında, toxumalarında, orqanlarında və ifrazatlarında tapırlar….

Quş xəstəlikləri Ümumi xəstəliklər

Quşların xəstəlikləri

Qamboro xəstəliyi həm də infeksion bursal adlandırılır. Xəstəlik son 30 il ərzində Azərbaycanda qeydə alınmayıb. Etiologiya: Qamboro xəstəliyi respirator simptomlu, ağ sulu nəcis, halsızlıq, bursanın (kisə) atrofiyası və bundan sonra immun çatışmamazlığı ilə xarakterizə olunur. Birnavirid ailəsinə aid iki ştamma…

Quş xəstəlikləri

Quşların leykozu

Quşların leykozu-leukosis avium-ağqanlılıqla, qandoğuran orqan və toxumalarda şişlərin əmələ gəlməsi ilə səciyyələnən xronik infeksion xəstəlikdir. Törədicisi – onkovirus qrupuna daxil olan viruslardır. Leykoz – sarkoma xəstəlikləri ilə toyuqlar, hinduşkalar, sesarkalar, ördəklər, qazlar, qırqovullar, göyərçin və bir çox başqa quşlar xəstələnirlər….

Quş xəstəlikləri

Qazların viruslu enteriti

Qazların viruslu enteriti (qazların qripi, Derji xəstəliyi, qazların viruslu hepatiti, yaralı nekrotiki enterit, qazların inflyusensiyası – Enteritidis viralis anserorum) – kontagioz virus xəstəliyi olmaqla mədə-bağırsaq traktının, ağciyərlərin, digər orqanların zədələnməsi və cavanların tələfatı ilə səciyyələnir. Törədicisi. Parvoviruslar ailəsinə mənsubdur. Xioroforma,…

Quş xəstəlikləri

Quşların çiçək xəstəliyi

Quşların çiçəyi ariola avium-kontakioz xəstəlik olmaqla dəridə spesifik çiçək yaralarının, ağız boşluğunun, yuxarı tənəffüs yollarının selikli təbəqəsində tefteriod yaralarının və konyuktivin əmələ gəlməsi ilə xarakterlənir. Çiçək xəstəliyi dünyanın bir sıra ölkələrində yayılmışdır. Onun verdiyi iqtisadi zərər xəstə quşların tələf olması…

Quş xəstəlikləri

Quşların pulloroz-tifi

Pulloroz-tif toyuq, hinduşka, qırqovul, kəklik, sesarka, bildirçinlərin yoluxucu xəstəlikləri olmaqla salmonella pullorum-qalinarum bakteriyaları tərəfindən törədilir. Xəstəlik əsas etibarı ilə 20 günə qədər olan cavanlarda iti septiki formada, yaşlı quşlarda isə nişanəsiz, xroniki, bəzən yarım iti və iti formalarda keçir. Pulloroz-tif…

Quş xəstəlikləri

Sirinqofilyoz xəstəliyi

Quşlarda sirinqofilyoz xəstəliyi və onunla mübarizə Sirinqofilyoz quşların xroniki keçən, qoturluq adı ilə məlum olan parazitar xəstəliyidir. Xəstəlik sirinqofilus bipectinatus heller gənəsi tərəfindən törədilir. Xəstəliyin törədicisi sirinqofillid gənələri uzun, oval formada, tünd bozumtul rəngdə olur, koloniya şəklində yaşayırlar. Bu cinsə…

Niyə toyuq öz yumurtaların dimdikləyir?

Yumurtalıq toyuq cinslərinin yetişdirilməsi zamanı bəzən müşahidə olunur ki, onlar öz yumurtaların dimdikləyir. Bunun səbəbi çox vaxt balanslanmamış qida rejimidir. Gündəlik gəzinti və rəngarəng qida toyuq üçün kifayət deyil.  Hər yumurta cins toyuğun gündə 5-7 qram zülala ehtiyacı var. Onların…

Quş xəstəlikləri

Nyukasl xəstəliyi

Nyukasl xəstəliyi (yalançı taun, atipik taun, asiya taunu) psevdopestis avium da adlanır. Quşların yüksək kontagioz virus xəstəliyi olmaqla respirator və visseral orqanların, mərkəzi əsəb sisteminin zədələnməsi və yüksək tələfat verməsi ilə səciyyələnir. Törədicisi- paramiksoviruslar qrupundan 1-ci qrup serotipinə mənsub, tərkibində RNT olan virusdur….

Quş xəstəlikləri

Toyuqlarda parazitlik edən eymeriyalar

  Ev toyuqlarında parazitlik edən eymeriyalar Quşçuluğun inkişafına maneçilik törədən bir çox amillər vardır ki, bunlardan biri də parazitar xəstəliklərdir. Parazitozlardan eymeriozlar daha təhlükəli hesab olunur. İnvaziyanın əsas yayılma mənbəyi xəstə quşların zılı ilə xarici mühitə düşmüş oosistalardır. Qidalanarkən və…

Ördək taunu

Ördəklərin taunu (ördəklərin viruslu enteriti, ördəklərin Hollandiya taunu) Pestis anatoculorum- su quşlarının iti kontagioz virus xəstəliyi olmaqla depressiya, parezlər, mədə-bağırsaq traktının zədələnməsi, parenximatoz orqanlarda qan sağıntıları, arıqlama və fibrinozlu-eksudativ proseslərin inkişafı ilə səciyyələnir. Xəstəlik Azərbaycanda qeydə alınmamışdır. O, Hollandiya, Belçika,…

error: Content is protected !!