Ümumi xəstəliklər

Məqalələr Ümumi xəstəliklər

İflic olmuş siçanlar insanın kök hüceyrələri vasitəsilə hərəkət ediblər

İnsanın kök hüceyrələrindən təşkil edilən toxuma beldən aşağısı iflic olan heyvanların köməksiz hərəkət etməsinə səbəb olub. İsrailin Texnologiya İnstitutunun alimləri tam onurğa beyin transeksiyası olan siçanlara insanın ağız boşluğunun membran qatından alınan kök hüceyrələrini yeridiblər. Alimlər kök hüceyrələrinin onurğa beyni…

Heyvanların tənəffüs orqanı xəstəlikləri

Kənd təsərrüfatı heyvanlarında tənəffüs fəaliyyətinin pozulması ilə əlaqədar xəstəliklərə daha çox təsadüf edilir. Bunlar heyvandarlığa çox böyük iqtisadi ziyan vurur. Heyvanlar hava cərəyanı pis düzəldilmiş binalarda saxlandıqda, artıq qoyun, quzu sürülərini pəyə və tövlələrə sıx doldurub səhər tezdən bayıra çıxardıqda,…

İribuynuzlu xəstəlikləri İt və pişik xəstəlikləri Ümumi xəstəliklər Xırdabuynuzlu xəstəlikləri

Aueski xəstəliyi

Aueski xəstəliyi infeksion xəstəlik olub, isitmə, mərkəzi sinir sisteminin zədələnmələri, ağciyərin iltihabı, donuzlardan və samurlardan başqa digər heyvanlarda şiddətli qaşınma və tüklərin tökülməsi ilə səciyyələnir. İqtisadi zərər. Xəstəlik nəticəsində ölüm baş verir, məcburi kəsim aparılır, balasalma müşahidə edilir, xəstə heyvanların…

Heyvanlar ümumi Ümumi xəstəliklər

Heyvanlarda sınıqlar

Sınıq sümük toxumasının tamlığının pozulmasıdır. Bu zaman sümüyün anatomik forması dəyişir, ətrafdakı yumşaq toxumalar zədələnir və funksiya pozğunluğu baş verir. Borulu sümüklər sındıqda, onlarla yanaşı əzələlər, fassiyalar, damarlar, sinirlər və dərinin də tamlığı pozulur. Qeyd edilən toxumaların tamlığının pozulması həm…

Ümumi xəstəliklər Xırdabuynuzlu xəstəlikləri

Cavan heyvanların kolibakteriozu

Kolibakterioz itlərin (əsas etibarilə 1-8 günlükdə) iti yoluxucu xəstəliyi olmaqla sepsis, enterit və tez gücdən düşmə əlamətləri ilə səciyyələnir. Törədicisi. Cavanların kolibakteriozunu bağırsaq çöplərinin Esherichia coli qruppasma daxil olan mikroblar törədir. Onlar xırda, yoğun çöplər oknaqla spor və kapsula əmələ…

Quş xəstəlikləri Quşlar Ümumi xəstəliklər

Quş qripi zamanı nəyi bilməlisiniz?

Özünüzü və ailənizi necə qorumalısınız? Canlı və ölmüş quşlarla (ördək, toyuq, göyərçin, bildirçin, qaz və ya vəhşi quşlarla) təmasda olmayın. Ev quşları saxlanan həyətyanı sahələr və diri quş bazarı yüksək risk əraziləridir. Ailənizi və heyvanlarınızı qorumağın ən yaxşı yolu indidən…

Quş xəstəlikləri Ümumi xəstəliklər

Quşların xəstəlikləri

Qamboro xəstəliyi həm də infeksion bursal adlandırılır. Xəstəlik son 30 il ərzində Azərbaycanda qeydə alınmayıb. Etiologiya: Qamboro xəstəliyi respirator simptomlu, ağ sulu nəcis, halsızlıq, bursanın (kisə) atrofiyası və bundan sonra immun çatışmamazlığı ilə xarakterizə olunur. Birnavirid ailəsinə aid iki ştamma…

Ümumi xəstəliklər

Leptospiroz xəstəliyi

Bir sıra heyvan növlərinin təbii ocaqlı yoluxucu xəstəliyidir. İnsanlar da yoluxurlar. Quşlar qeyri-həssasdırlar. Heyvanlarda qızdırma, sarılıq, hemoqlobinuriya, mədə-bağırsaq sisteminin atoniyası, dəri və selikli qişaların nekrozu və balasalma ilə səciyyələnir. Törədicisi. Spiroxetlərə aid edilən leptospirlərdir. Leptospirlər cinsi antigen quruluşlarındakı fərqlərə görə…

Ümumi xəstəliklər

Vəhşi heyvanların yemlənməsi

Heyvanların yemləndirilməsində istifadə edilən bütün növ heyvani və ya bitki mənşəli yemlər kimyəvi tərkibinə görə təhlil edilməli və orqanizmə lazım olan qida maddələri ilə təminedilməlidir. Heyvan mənşəli yemlər. Vəhşi heyvandarlıq fermalarında saxlanılar gümüşü-qara tülkü, mavi-şimal tülküsü, su samuru, çöl samuru yırtıcı olduqlarına görə onlar sərbəst halda…

Ümumi xəstəliklər

Dovşancıq

Heyvanların və insanların iti gedişli yara infeksiyasıdır, yüksək həssaslıq və bədən əzələlərinin qıc olması və titrəməsi ilə səciyyələnir. Xəstəlik əksər hallarda asfiksiya və ürəyin iflici ilə nəticələnir. Törədicisi. Anaerob mikroorqanizmlərə aid edilən Clostridium tetani-dir. Uzunluğu 3-12 mkm, eni 0,3-0,8 mkm-dir….

Ümumi xəstəliklər

Knemidokoptoz xəstəliyi

KNEMİDOKOPTOZ XƏSTƏLİYİ VƏ ONUNLA MÜBARİZƏ Knemidokoptoz quşların xroniki, parazitar xəstəliyi olub, knemidokoptes cinsinə mənsub olan gənələr tərəfindən törədilir. Müxtəlif növ gənə və həşəratlar öz sahibləri olan ev və vəhşi quşlarda parazitlik edərək onların qanını sormaqla xəstəlik əmələ gətirir və müəyyən…

Hannibalizm xəstəliyi

Hannibalizm (fransızca-cannibale, ispanca-insanyeyən) heyvanların eyni növ heyvanları yeməsidir. Hannibalizm termini quşçuluqda-yumurtalayan toyuqlar və vəhşi quşlar arasında didişmə, donuzçuluqda kandofagiya-quyruğun, qulağın dişlənib qoparılması, gövşəyən heyvanların isə özlərini aqressiv aparmaları və s. ilə səciyyələnir. Hannibalizm əksər hallarda toyuqlar dəstəsinə daxil olan quşlarda,…

error: Content is protected !!