Xırdabuynuzlu xəstəlikləri

Heyvan kəsim qayda-qanunları

Heyvan kəsim qaydaları cəmiyyətimiz üçün önəmlidir. Heyvan kəsim zamanı sanitar qaydalarla yanaşı, saxlama və daşıma da önəmlidir. AQTA qida təhlükəsizliyi sahəsində maarifləndirmə tədbirləri çərçivəsində yeni videoçarx hazırlayıb. Bu barədə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) məlumat yayıb. Təqdim olunan yeni videoçarx qanunvericilik…

İribuynuzlu xəstəlikləri Xırdabuynuzlu xəstəlikləri

Şmallenberq virus xəstəliyi

2011-ci ilin avqust ayında Almaniyada süd verən inəklər arasında kütləvi xəstələnmə halı müəyyən olunmuşdur. Həmin heyvanlarda bədən temperaturasının 40°C və yuxarı olması ilə yanaşı, ümumi ölgünlük, yemdən imtina, süd məhsulunun kəskin azalması və boğaz heyvanlar arasında balasalma müşahidə edilmişdir. Bir…

İribuynuzlu xəstəlikləri İt və pişik xəstəlikləri Ümumi xəstəliklər Xırdabuynuzlu xəstəlikləri

Aueski xəstəliyi

Aueski xəstəliyi infeksion xəstəlik olub, isitmə, mərkəzi sinir sisteminin zədələnmələri, ağciyərin iltihabı, donuzlardan və samurlardan başqa digər heyvanlarda şiddətli qaşınma və tüklərin tökülməsi ilə səciyyələnir. İqtisadi zərər. Xəstəlik nəticəsində ölüm baş verir, məcburi kəsim aparılır, balasalma müşahidə edilir, xəstə heyvanların…

İribuynuzlu xəstəlikləri Xırdabuynuzlu xəstəlikləri

Qaramal və qoyunların xlamidiyalı balaatması

Xlamidiyalı balaatma-kontagioz xəstəlik olub, boğazlığın son həftələrində balaatma və ya vaxtından əvvəl doğum, bununla əlaqədar olaraq zəif və yaşama qabliyyətinə malik olmayan quzu və buzovların doğulması ilə səciyyələnir. Tarixi məlumat. Qaramalda xəstəlik ilk dəfə 1923-cü ildə Traum və Xart tərəfindən…

Qoyun və keçilərin kontagioz ektimasi

Qoyun və keçilərin kontagioz ektimasi iti gedişli virus xəstəliyidir. Ağız boşluğunun selikli qişasında, dodaqların ətrafında, yelinin, cinsiyyət orqanlarının dərisində və digər yerlərdə düyünlərin, vezikulaların, pustulaların və qaysaqlanmış yaraların əmələ gəlməsi ilə səciyyələnir. Törədicisi. DNT-li virusdur. Parapoksivirus cinsinə, poksiviride ailəsinə mənsubdur….

Ümumi xəstəliklər Xırdabuynuzlu xəstəlikləri

Cavan heyvanların kolibakteriozu

Kolibakterioz itlərin (əsas etibarilə 1-8 günlükdə) iti yoluxucu xəstəliyi olmaqla sepsis, enterit və tez gücdən düşmə əlamətləri ilə səciyyələnir. Törədicisi. Cavanların kolibakteriozunu bağırsaq çöplərinin Esherichia coli qruppasma daxil olan mikroblar törədir. Onlar xırda, yoğun çöplər oknaqla spor və kapsula əmələ…

Xırdabuynuzlu xəstəlikləri

Bradzot

İti gedişli yoluxucu xəstəlikdir. Şirdanın və onikibarmaq bağırsağın selikli qişasının və parenximatoz orqanların hemorroji iltihabı ilə səciyyələnir. Törədicisi. Anaerob mikroblardır, spor əmələ gətirdikləri üçün ətraf mühitin mənfi təsirlərinə çox davamlıdırlar. Əsas törədicilər cl.septicum və cl.oedematiens-in A tipidir. Bunlardan başqa cl.sordelli…

Xırdabuynuzlu xəstəlikləri

Qoyunların göy dil xəstəliyi

Qoyunların infeksion kataral isitməsi infeksion xəstəlik olub, isitmə, ağız, burun və bağırsağın selikli qişasının iltihabı, dilin şişməsi, skelet əzələlərinin zədələnmələri, dırnağın iltihabı, boğaz heyvanlarda balasalma və bəzən eybəcər bala doğumu ilə səciyyələnir. Tarixi məlumat. Xəstəlik ilk dəfə Cənubi Afrikada 1876-cı…

Xırdabuynuzlu xəstəlikləri

Qoyunların infeksion kataral isitməsi

Qoyunların infeksion kataral isitməsi infeksion xəstəlik olub, isitmə, ağız, burun və bağırsağın selikli qişasının iltihabı, dilin şişməsi, skelet əzələlərinin zədələnmələri, dırnağın iltihabı, boğaz heyvanlarda balasalma və bəzən eybəcər bala doğumu ilə səciyyələnir. Tarixi məlumat. Xəstəlik ilk dəfə Cənubi Afrikada 1876-cı…

Xırdabuynuzlu heyvanların çiçəyi-Variola

Çiçək və ya variola kontagioz infeksion xəstəlik olub isitmə, dəri və selikli qişalar üzərində spesifik səpgilərin əmələ gəlməsi ilə səciyyələnir. Tarixi məlumat: Variola (çiçək) çox qədim dövrlərdən insanlara məlum olmuşdur. Yalnız 1766-cı ildə Burjel xəstəliyin infeksion olmasını müəyyən etmiş və…

Xırdabuynuzlu xəstəlikləri

Davarların yoluxucu aqalaktiyası

Qoyun və keçilərin süd vəzilərinin-yelinin, ətraf oynaqlarının və gözün buynuz təbəqəsinin iltihabı, südün kəsilməsi, bəzən balaatma ilə səciyyələnən kontagioz yoluxucu xəstəliyidir. Əsasən süd verən ana qoyun və keçilərdə qeydə alınır. Törədicisi. Myeoplazma aqalactiae polimorf, 25-175 mkm ölçüdədir. Mikroskop altında vibrion,…

Xırdabuynuzlu xəstəlikləri

Qoyun və keçilərin kontagioz ektimasi

Qoyun və keçilərin kontagioz ektimasi iti gedişli virus xəstəliyidir. Ağız boşluğunun selikli qişasında, dodaqların, ətrafların, yelinin, cinsiyyət orqanlarının dərisində və digər yerlərdə düyünlərin, vezikulaların, pustulaların və qaysaqlanmış yaraların əmələ gəlməsi ilə səciyyələnir. Törədicisi. DNT-li virusdur. Parapoksivirus cinsinə, poksiviride ailəsinə mənsubdur….

Xırdabuynuzlu xəstəlikləri

Qoyunların yoluxucu mastiti

Qoyunların yoluxucu mastiti iti gedişli yoluxucu xəstəlikdir, süd verən qoyunların yelininin qanqrenası və ümumi vəziyyətinin ağırlaşması ilə xarakterizə olunur. Törədicisi. Bir neçə mikrob-stafilokokklar, pastrellalar tərəfindən törədilir. Epizootoloji məlumat. Südlük qoyunlar və südəmər quzular xəstələnirlər. İlk doğan analar daha həssasdırlar. Törədicinin…

Xırdabuynuzlu xəstəlikləri

Quzuların anaerob dizentiriyası

Anaerob dizenteriya körpə quzuların həyatlarının ilk günlərində iti keçən yoluxucu xəstəlikdir, hemorroji enterotoksemiya ilə səciyyələnir. Törədicisi. Cl.perfingens-in B tipi törədir. Anaerob mikroorqanizmilərdir. Onlar hərəkətsiz, ucları düz yaxud yuvarlaq olan qısa çöplərdir. Süni qida mühitində bəzən sapabənzər zəncir əmələ gətirirlər. Anilin…

error: Content is protected !!