Kartofdan ildə iki dəfə məhsul almağın texnologiyası

Qədim dövrlərdə insanlar kartofan uzun müddət qida kimi istifadə etmək sirlərinə bələd olmadıqlarına görə ondan ərzaq kimi istifadə etmirdilər. Az … Continue reading Kartofdan ildə iki dəfə məhsul almağın texnologiyası