Meyvə ağaclarının əsas xəstəlikləri və onlara qarşı mübarizə tədbirləri

Meyvə bitkilərində əsasən aşağıdakı xəstəliklərin olduğu qeyd edilir: Almada, armudda dəmgil, unluşeh və monilyoz, alça və gavalıda cibcibə, şaftalıda yarpaq … Continue reading Meyvə ağaclarının əsas xəstəlikləri və onlara qarşı mübarizə tədbirləri