agro robot

AgroTech Məqalələr

Kartof becərmənin Holland texnologiyası

Kartofun becərilməsinin holland texnologiyasının əsasını aqrotexniki üsullar kompleksi təşkil edir. Torpağın şumlanmasında fəal işçi orqanları olan frezer alətlərindən istifadə edirlər, torpaq çox yumşaq olur. Alaqlar əleyhinə mütləq herbisidlər tətbiq edirlər. Həmişə texnoloji intizama riayət edirlər, yəni aqrotexnika ilə nəzərdə tutulmuş…

error: Content is protected !!