Bitkilərdə azot çoxluğu və çatışmazlığı

Göstəriciləri: Azot çatışmazlığı və ya çoxluğu zamanı yYarpaqların rəngləri açıq-yaşıldan sarıya qədər dəyişir. Köhnə yarpaqlar isə sarı və ya narıncı

Read more
error: Content is protected !!