Sitrus bitkilərinin şaxtadan qorunması

Sitrus plantasiyalarında aparılan bütün aqrotexniki tədbirlər bitkinin məhsuldarlığını və şaxtaya davamlılığını artırmağa yönəldilməlidir. Bitkilərin şaxtaya davamlılığı zoğ və yarpaqların yetişmə

Read more
error: Content is protected !!