yem

İnəyin mədəsi

Heyvandarlıqla məşğul olanlar üçün daha bir vacib mövzuya toxunmaq qərarına gəldik. Yemləmə heyvan biznesinin əsas elementidir. İşin 70-80%-i düzgün yemləmədən asılıdır. Yemləməni, rasyonu düzgün qura bilmək üçün inəyin mədəsi haqqında elementar məlumatları bilməliyik. İnək mədəsinin quruluşu, həzm prosesi, mərhələlər, riskləri…

Südlük inək üçün rasyon #1

Heyvandarlığın problemləri çoxdur. Deyingənlik və subsidiyalarla da bu problemlər həll olan deyil. Agroexpert.az platforması olaraq insanlarımıza faydalı olacaq məqalələr yazmağa çalışmışıq. Daha əvvəl də rem rasyonu barədə məqalələr yazmışdıq. Bu gündən etibarən fikrimcə fermerlərin ən əsas səhv buraxdığı yem rasyonları…

Yem rasionu necə olmalıdır?

Keçən dəfəki yem təsnifatı barədə məqaləmizdə də qeyd etdiyimiz kimi, cins heyvan sayının artması, örüş yerlərinin azalması yemin bahalaşmasına səbəb olur. Nəticədə bordağ biznesi (ümumiyyətlə fermerlik) sərfəli iş olmur, insanlar bu biznesi tərk edir. Ya da fermer daha innovativ yem…

Ətlik dana biznesi (Bordaq)

Heyvandarlıq bütün insanlıq tarixi boyunca gəlirli sahə olub və getdikcə daha çox ehtiyac duyulan sektora çevrilir. Heyvandarlığın fərqli sahələri (bordağ, südlük, qoyunçuluq və sair) barədə bir çox məqalələr yazmışıq. Bu gün ətlik dana biznesi haqqında geniş məsləhətləşmə aparacayıq. Biznesə başlamamışdan…

Yem üçün arpa unu, qırması yoxsa əzməsi?

Arpa çəki artımında ən önəmli yemdir. Amma arpanı heyvana hansı şəkildə vermək effektli sayılır? Arpa unu, qırması yoxsa arpa əzməsi şəklində? Bir şey dəqiqdir ki, təcrübəli fermerlər arpanı bütöv şəkildə vermirlər artıq. Xüsusən arpanın qiymətinin yüksəldiyi bu ərəfələrdə. Saytımızda heyvanların…

Südün yağlılığı necə artırılır?

Əgər fermanızda süd istehsal edirsinizsə südün yağlılığı önəmlidir. Çünki süd nə qədər yağlıdırsa ondan alınan məhsullar bir o qədər dadlı və keyfiyyətli olur. İnək südünün yağlılığını artırmaq asan iş deyil. Təsəvvür edin bir inək laktasiya (sağım) dönəmində 4000-6000 kq süd…

İribuynuzlu üçün yem rasiyonu

Bu məqalədə sizə danalar üçün effektiv yem rasiyonu təqdim edəcəm. Saytımıza məqalə hazırlamaq üçün daim çox oxuyuram, araşdırıram, müxtəlif mütəxəssis və fermerlərlə məsləhətləşirəm. Hər məqalədən, hər sətirdən, hər insandan yeni bir şey öyrənib, təsdiqləyib sizinlə paylaşıram. Belə məqalələrdən biri də…

Bordağ heyvan biznesi

Allah insanı yaratmamışdan öncə ruzisini yaradıb deyirlər. Şübhəsiz bu nemətlərdən ən “böyüyü” elə iribuynuzlu heyvanlardır. İribuynuzlu heyvan biznesinin iki əsas istiqaməti var: Südlük və ətlik. Bu elə biznesdir ki, heyvana ot verirsən, o isə onu bahalı ətə və ya südə…

İribuynuzlu: aylara görə yem və çəki cədvəli

Buzovları sağlam və möhkəm böyütmək üçün düzgün yemləmək şərtdir. Xüsusi ilə bu işin biznesi ilə məşğul olanlar üçün heyvanları düzgün yemləmə, çəki artımı önəmlidir. Belə bir fikir formalaşıb ki, ev şəraitində heyvanlar lazımi çəkini yığa bilmir. İribuynuzlu heyvanlara aylara görə…

Düzgün yemləmə

Hər bir heyvan orqanizmi qəbul etdiyi yemə və yemləmə qaydalarına müəyyən tələblər irəli sürür. Müntəzəm bol, düzgün və tam dəyərli yəni düzgün yemləmə nəticəsində az məhsul verən heyvanların məhsuldarlığını yüksəltmək olar. Pis yemləmə və xidmət nəticəsində isə hətta yüksək məhsuldar…

Buzovlar üçün “ağız südü”

Körpə buzova “ağız südü” içirilməsi vacibdir. Çünki bu südün tərkibində antitel adlanan maddələr vardır ki, bunlar körpə heyvanın xəstəliyə davamlı olmasını təmin edir.  Bundan başqa ağız südü, embrion dövründə körpənin bağırsağında yığılıb toplanmış xıltın asanlıqla ifraz edilməsinə kömək edir.  Doğumdan…

Buzovların yetişdirilməsi

Buzovların daha sağlam və yüksək məhsuldarlığa malik olması onların yetişdirilmə texnologiyasından bilavasitə asılıdır. Onların hansı istiqamətdə yetişdirilməsi əsas götürülür. Yəni, buzovlar damazlıq və ya ümumi istifadə üçün yetişdirilə bilər. Belə bir yetişdirmə üsulu daha çox ət və süd almağa imkan…

Sağmalı inəklər üçün yem payı

Kənd təsərrüfatı heyvanlarının yemləndirilməsi üçün istifadə olunan yemlər qidalılıq cəhətdən çox müxtəlifdir. Odur ki, müxtəlif heyvanlar üçün hansı yemin məsləhət görü-düyünü bilmədən heyvanların yemləndiril-məsini düzgün təşkil etmək mümkün deyil. Yemləri bir-biri ilə müqayisə etmək üçün ölçü vahidi kimi 1 kq…

İnəklərin yemləndirilməsi

İnəklərin yemləndirilməsi hər zaman aktual mövzudur. Bu məsələyə önəm verməmək. sonda südün azalmasına, heyvanın yaxşı çəki yığmamasına, xəstələnməsinə səbəb olar. Sağmal inəklərdə süddə yağ faizinin artırılması üçün qüvvəli yemlərdən daha çox istifadə etmək lazımdır. Bu yemlər əsasən dən yemlərindən ibarət…

Buğaların saxlanması və yemləndirilməsi

Hollavey cinsli törədici buğalar təsərüfatlardakı digər buğalardan bioloji və yaşamaq xassələrinə görə fərqlənirlər. Ona görə bu buğalar infeksiyon xəstəliklərə qarşı tam sağlam olan təsərrüfatlarda inək və düyələrlə bir tövlədə saxlanılmalıdır. Hər ehtimala qarşı buğaların burunlarına dəmir həlqələr taxılmalı, saxlanılan yer…

Toyuqlar niyə yumurtlamır?

Yumurtlayan toyuq biznesi quranlar üçün böyük problem toyuqların yumurtlamamasıdır təbii ki. Forumlarda da bu sual tez-tez soruşulur: Toyuqlar niyə yumurtlamır? Toyuqların yumurtadan kəsilməsi aşağıdakı səbəblərdən ola bilər: Tempratur vəya işıq rejiminin pozulması Stress Düzgün yemləmə problemi Saxlama qaydalarının pozulması Xəstəliklər…

Heyvanların yemlənməsi

Müasir dövrdə respublikada heyvandarlığın inkişaf etdirilməsi, heyvandarlıq məhsullarının artırılması, məhsulun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması və onun maya dəyərinin aşağı salınmasında mühüm məsələlərdən biri möhkəm yem bazasının yaradılması ilə yanaşı mal-qaranın tam dəyərli yem payları ilə yemləndirilməsidir.Təcrübə və nəzəriyyə təsdiq edir ki, heyvandarıq…

error: Content is protected !!