Torbaotu su bitkisi

agroexpert_UtriculariaElm dünyasında “Utricularia” adı ilə tanınan torbaotu su bitkisidir. Torbaotunun kisə formasındakı qapanlarında üç tip ifrazat vəzi olur: Bunlardan birincisi qlobal ifrazat vəzləri tələnin xarici tərəfində yerləşir. Digər iki tip ifrazat vəzi, yəni “dörd qollu ifrazat vəzləri” və “iki qollu ifrazat vəzləri” isə tələnin daxili tərəfində yerləşir. Bu fərqli ifrazat vəzləri bu maraqlı tələni mərhələli olaraq işlədir. Əvvəlcə daxili səthdəki ifrazat vəzləri dövrəyə girir. Bu vəzlərin üzərindəki tüklər suyu torbaotunun xaricinə doğru nasosla vurur. Beləliklə, torbaotunun daxilində böyük boşluq meydana gəlir.

Bu boşluğun ağzında isə dəniz suyunun təkrar içəri girməsinə maneə törədən tələ var. Bu tələnin üzərində olan tüklər isə toxunmağa qarşı olduqca həssasdır. Sudakı böcək və ya orqanizm bu tüklərə dəysə tələ sürətlə açılır. Təbii olaraq da içi boş olan torbaotuna doğru ani su axını meydana gəlir. Bu axıntıya qapılan qurban daha nə olduğunu anlamadan tələ bağlanır. Saniyənin mində biri qədər qısa çəkən bu hadisədən dərhal sonra isə ifrazat vəzləri içəridə tutulan ovu həzm etmək üzrə maye ifraz etməyə başlayır.

Torba otunun en kəsiyi və tələnin funksiyası:

1- Ov tələnin həssas tüklərinə toxunur;

2- Tələ tez açılır, heyvan içəri çəkilir;

3- Qapı ovun üzərinə bağlanır.

AgroAdmin

Əvvəlki həyatımda developer idim. :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!