Dünyada ölçülərinə və formalarına görə fərqlənən ağaclar

Ağaclаr – oduncaqlаşmış, düzdayanan əsas gövdəyə və budаqlаrа mаlik çoxillik bitkilərdir. Ölçülərinə və xarici görünüşlərinin müxtəlifliyinə görə bitkilərin bu «həyati

Read more
error: Content is protected !!
Яндекс.Метрика